2015-2016 Drill Schedule

Michigan Math and Science Academy
2015-2016
5/6/16
9:45a.m.
5th Fire Drill
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
4/15/16
8:25a.m.
Lock Down Drill
3rd  Lock Down Drill
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
3/22/16
2.:00p.m.
Fire Drill
4th Fire Drill
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
3/1/16
9:00am
Tornado Drill
2nd Tornado 
A. Alatorre
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
1/8/16
1:15pm
Lock Down Drill
2nd Lock Down Drill
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
12/4/15
12:50pm
Tornado Drill
1st Tornado
A. Alatorre
 
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
11/5/15
2:45pm
Fire Drill
3rd Fire Drill
M.  Shepard
 
 
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
10/20/15
9:30a.m.
Lock Down Drill/Shelter-in-place Drill
1st Lock Down Drill
 
 
 
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
10/12/15
1:20pm
Fire Drill
2nd Fire Drill
 
 
 
 
Michigan Math and Science Academy
2015-2016
9/11/15
10:20a.m.
Fire Drill
1st Fire Drill
A. Alatorre